วัดโพธิ์

posted on 05 May 2008 14:36 by aoynaja in Local

เมื่อวันที่ 12/12/48 มีโอกาสได้ไปวัดโพธิ์  (ชื่อเต็มคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) เพราะต้องไปไหว้อัฐิของคุณทวดที่บรรจุอยู่ในศาลาหนึ่งของวัด หลังจากไหว้เสร็จก็ไปเดินเล่นโดยรอบและถ่ายรูปมา ขอบอกว่าภายในวัดสวยงาม สงบ และร่มเย็นดี
หากใครมีโอกาสแวะไปก็ลองเข้าไปดูนะ ดีมากๆเลย

รูปแรก เริ่มจากศาลาที่บรรจุอัฐิของคุณทวด

พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว อยู่ด้านหน้าศาลา

พระเจดีย์ราย อยู่รอบๆพระอุโบสถ

กำแพงแก้ว ล้อมลานพระอุโบสถ มีซุ้มประตู ๘ ซุ้ม ที่เห็นเป็นซุ้มหนึ่ง
ประตูทางเข้าสร้างด้วยหินแกรนิตแกะสลัก มีรูปหล่อสางแปลงเนื้อสำริดประตูละหนึ่งคู่

ด้านหน้าพระอุโบสถ

พระประธานภายในพระอุโบสถ

พระระเบียง สร้างรอบพระอุโบสถ พระระเบียงมี2 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๕๐ องค์ พระระเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป ๒๔๔ องค์ เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือ
ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองพระพุทธรูปทุกองค์ล้วนแต่เป็นเนื้อสำริดทั้งนั้น แล้วติดกระจกล้อมไว้หมด เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกัน นก ค้างคาว ไปเกาะจับทำสกปรก

ถะ (เจดีย์ศิลปะจีน) ตั้งอยู่ระหว่างพระระเบียงชั้นนอกและชั้นใน รวม ๒๐ องค์

ต่อไป มาดูตุ๊กตาจีนแกะสลักกัน

ต่อไป ลั่นถัน คือ ตุ๊กตาหินยืนท้าวเอวถืออาวุธ แต่งกายแบบงิ้ว เป็นขุนนางฝ่ายบู๊ เป็นนักรบ มือถืออาวุธ
หน้าตาดุเหมือนจ้องมอง มีเสื้อเกราะรัดตัวอย่างทะมัดทะแมง บางรูปก็เป็นทหารยืนประจำการอยู่ เป็นนักรบระดับขุนพล

ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมาร์โคโปโล คือฝรั่งคนแรกที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีน และเผยแพร่อารยธรรมตะวันตกให้แก่ชาวจีน

หน้าซุ้มประตูหนึ่งทางเข้าสู่พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส เป็นพระวิหารที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธไสยาส รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าลดาวัลย์)ทรงกำกับช่างสิบหมู่สร้างพระพุทธไสยาสขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างพระวิหารภายหลังองค์พระพุทธไสยาสก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองด้านพระพักตร์สูง ๑๕ เมตร ทอดพระองค์ยาว ๔๖ เมตร ที่พระบาทสูง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตรพระบาทประดับมุกภาพมงคล ๑๐๘ ตรงกลางเป็นรูปกงจักรตามตำรามหาปุริสลักษณะ นับเป็นพระพุทธไสยาสที่งดงามที่สุดในประเทศไทย

พระพักตร์ของพระพุทธไสยาส

อีกมุมหนึ่ง

ออกจากพระวิหารแล้ว เดินต่อไปอีกนิดจะพบกับพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆ

ต่อไปก็เดินชมสวนบริเวณรอบนอก

ตุ๊กตาหินแกะสลักแสดงการนวดแผนโบราณ

เขาฤาษีดัดตนคือสวนสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับพระวิหารทิศใต้ เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๑ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำริเอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แก้ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประยุกต์รวมกับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการต่างๆ เป็นรูปปั้นฤษีดัดตนท่าต่างๆ สมัยแรกสร้างนั้นปั้นด้วยดิน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ หล่อเป็นเนื้อชินอยู่จนถึงปัจจุบันเดิมมีทั้งหมด ๘๐ ท่า แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่ ๒๔ ท่า

เสาโคมไฟฟ้า ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง

รูปที่ให้ดูก็หมดเท่านี้แหละจ๊ะ ขอบอกว่ารายละเอียดที่เราเล่านั้น คัดลอกมาจาก web ตาม link นี้
http://www.watpho.com/
ใครสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดโพธิ์ ก็ติดตามไปดูกันได้เลยจ๊ะ

Comment

Comment:

Tweet

วันี้เป้นวัดใน เขต กทม. ที่ผมว่าสวยมากอีกแห่งหนึ่ง ว่างๆๆๆ ก็เอาถาพมาเล่าเรื่องลาวอีก นะ ครับ สวยดี

#1 By forfun_travel on 2008-08-21 11:23